Timo Media

Timo Media

Timomedia là giải pháp Marketing toan diện – Giúp bạn bán hàng khắp mọi nơi. Timomedia là một trong số các sản phẩm dịch vụ thuộc công ty TNHH công nghệ SKT Một công ty thiên về giải pháp thông minh, sáng tạo về công nghệ (Solution Knowledge Technology) “Chúng tôi cung cấp một chuỗi dịch vụ với chi phí hợp lý nhất đảm bảo cho việc kinh doanh bán hàng của bạn trở nên dễ dàng ở mọi nơi.“